logo

Základní ustanovení

O aukci

Nadace Veronica provádí každý rok předvánoční benefiční aukci uměleckých děl ve prospěch ochrany přírody a krajiny. Peníze většinou putují na výkup pozemků či péči o krajinu v přírodovědně cenných územích. Z benefiční aukce Nadace Veronica nejsou financovány výkupy pozemků sloužící k blokaci sporných projektů.

O aukčních položkách

Všechny umělecké předměty a zážitkové poukazy nabízené v této aukci byly nadaci darovány autory, popř. majiteli, do benefiční aukce. Jsou označeny a popsány, včetně uvedení nejnižší ceny (vyvolávací cena) v internetovém katalogu. Lze je seřadit podle kategorie, autora, ceny, počtu příhozů nebo kategorie.

Dražené předměty je možno si prohlédnout po domluvě na adrese nadace.

Průběh internetové aukce se řídí právními předpisy ČR.

O dražitelích

Údaje vložené při registraci nejsou zveřejňovány a během prodeje jsou kupující identifikováni pouze podle anonymního identifikátoru.

Copyright © 2009 - 2018 Nadace Veronica