logo

O aukci

Benefiční aukce uměleckých děl vznikla v roce 2003 spontánně jako snaha získat peníze na záchranu a výkup původního stoletého jedlobukového lesa v Bílých Karpatech na Valašsku, kterému hrozilo vykácení. I díky aukci se podařilo les vykoupit a zachránit.

Myšlenka pomoci přírodě oslovila řadu lidí i výtvarníků z celé republiky a stála na začátku této tradice. Po záchraně karpatského lesa následovaly další aukce - na záchranu poslední části lužního lesa v Brně Černovického háječku, na výkup květnatých mokřadních luk na Vysočině, na obnovu školních zahrad (pro uchování kontaktu městských dětí s přírodou) a na řadu dalších i menších projektů. Pokud je výtěžek aukce určený na výkup určitého území, je to tak na základě podnětu organizace, která o krajinu v místě dlouhodobě pečuje a kde máme jistotu, že projekt bude kontinuálně pokračovat. Jmenovat zde můžeme např. ZO ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách nebo Sdružení Krajina z Vysočiny.

Aukce se koná vždy v předvánočním období na přelomu listopadu a prosince. Po večerní aukci následuje aukce internetová, která je určena širšímu okruhu zájemců z celé republiky.

Copyright © 2009 - 2018 Nadace Veronica