logo

Pravidla přihazování, limity, upozornění

Postup přihazování a účasti v aukci

V registračním formuláři, prosím, vyplňte všechna pole. Do systému aukce se dostanete zadáním svého e-mailu a hesla, poté budete moci pod vybraným dílem dole provádět příhozy.

Pod dílem, které chcete dražit, se objeví políčka "Příhoz na" a "Nastavit limit". Názvy děl, které jsou již draženy, jsou v katalogu vyznačena žlutě. 


 

  1. Tlačítko "přihodit" slouží k přihazování a nebo zadání svého vlastního příhozu (vpisovací políčko pro hodnotu vlastní příhozu je vlevo od něj). 
  2. Tlačítko "nastavit limit" můžou využít ti dražitelé, kteří nemohou být fyzicky neustále u svého počítače nebo nemají čas hlídat příhozy dalších osob a využijí raději automatického přihazování našeho systému až do výše zadaného limitu. Tím můžete ušetřit při zachování svého pohodlí svůj čas.

Políčko "Příhoz na"

Příhoz musí tvořit aktuální cena + minimálně 5 % z aktuální ceny předmětu (tato částka je automaticky spočítána a červeně zobrazena pod vyplňovacím políčkem vedle tlačítka "přihodit"). Pokud na tuto červenou částku celkového příhozu kliknete, předvyplní se vám v políčku nad ní. Pak stačí pouze stisknout vedlejší tlačítko vpravo od vyplněné částky "přihodit" a máte přihozeno. Příhoz můžete libovolně zvýšit nad automaticky spočítanou uvedenou minimální částku a sami ho vepsat do vpisovacího políčka příhozu. Pokud váš příhoz někdo překoná, budete o tom informováni zprávou zaslanou na váš email. V čase 1 hodinu před ukončení dražby dané položky již upozorňovací email nezasíláme.

Políčko "Nastavit limit"

V řádku "Nastavit limit" je vpisovací pole, do kterého zadáte a nastavíte výši svého limitu, do kterého chcete na vámi vybrané dílo přihazovat. Stlačením tlačítka "nastavit" se provede uložení vašeho limitu do systému. Ten pak za vás automaticky sám přihazuje až do výše vámi nastaveného limitu. Pokud váš limit někdo překoná, budete o tom informováni zprávou zaslanou na váš email. V čase 1 hodinu před ukončení dražby dané položky již upozorňovací email nezasíláme.

Jestliže dražitel provádí příhoz na položku, kde je zadán limit, bude jeho příhoz automaticky překonán vyšší částkou za uživatele, který má na předmět nastavený limit. Dražitel může tento limit překonat přihazováním na položku po jednotlivých krocích nebo vepsáním vlastního příhozu.

Pokud dražitel odešle nižší limit na položku, kde existuje vyšší limit provede systém automaticky příhoz na tento vyšší limit a zobrazí se hlášení o tom, kdo je aktuálním dražitelem.

Při zadání vyššího limitu na stejnou položku jiným dražitelem, systém provede příhoz tak, že dorovná výši předešlého limitu a provede příhoz, aby byl nižší limit překonán. Dále aukce pokračuje běžným, standardním způsobem.

Zahájení a zakončení aukce

Zahájení aukce je stanoveno na 25. listopadu 2014 v 20:00 a konec aukce u jednotlivých položek je stanoven na 15. prosince 2014 ve 20:00 hodin. Je-li proveden příhoz na položku během posledních 3 minut aukce, je plánovaný čas ukončení této aukce prodloužen o 3 minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.

Nabízený předmět je prodán zájemci s nejvyšší nabídkou v době ukončení aukce. Kupujícímu je účtována cena dosažená v aukci (případně + poštovné, požaduje-li dražitel jeho zaslání poštou).

Údaje vložené při "Registraci" nejsou zveřejňovány a během prodeje jsou kupující identifikováni pouze podle anonymního identifikačního čísla.

V případě, že se u některé z nabízených položek projeví poškození nebo nějaká vada, vyhrazuje si nadace právo v zájmu ochrany kupujících tuto položku stornovat.

 

Copyright © 2009 - 2018 Nadace Veronica